Kontakti

info@magrens.lv

+371 26 120 252 (LAT)

+371 29 116 546 (RUS)

Lielvārde, Mērniekkalns “Silmaļi” LV-5070

SIA Magrens rekvizīti:

Vienotais reģ.  numurs:
50003388701
SEB Unibanka
LVL konta Nr.:
LV81UNLA0033310466028
EUR konta Nr.:
LV78UNLA0033302074127